Zapuszczamy korzenie

zapuzczamy korzenie

Niezwykle ważnym aspektem dzisiejszych czasów jest ekologia oraz ochrona przyrody. W dobie wielu zagrożeń często zapominamy o tym jak ważne jest środowisko, w którym żyjemy. Stowarzyszenie ,,Razem Więcej” postanowiło wpłynąć na edukację ekologiczną, poprzez realizację zadania publicznego ,,Zapuszczamy korzenie” .

4A0-100

Celem zadania był wzrost wiedzy o ochronie
przyrody i ekologii, integracja mieszkańców i działania spajające lokalną
społeczność oraz poprawa krajobrazu Pogórza Izerskiego. Wyżej wymienione cele
zostały osiągnięte poprzez organizację cyklu 9 warsztatów dla dzieci i
młodzieży o tematyce ekologicznej i przyrodniczej oraz zasadzeniu drzew owocowych
wzdłuż drogi powiatowej Grudza – Chmieleń.4A0-107

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.

Comments are closed.