Regulamin Konkursu Palm Wielkanocnych!

Zarząd Stowarzyszenia ‚ Razem więcej ” w Grudzy zapraszają mieszkańców parafii Grudza i Powiatu Lwóweckiego na II Powiatowy Konkurs Palm Wielkanocnych. Konkurs zostanie przeprowadzony w Niedziele Palmową o godz. 13.30 w świetlicy wiejskiej w Grudzy
§ 1 Warunki uczestnictwa w konkursie.
W konkursie może brać udział każda osoba zamieszkała na terenie Parafii Grudza i Powiatu Lwóweckiego
§ 2 Przedmiot konkursu.
1. Przedmiotem konkursu są palmy wielkanocne wykonane zgodnie z tradycją pod względem formy, wykorzystania tradycyjnych materiałów oraz zdobnictwa.
2. Konkurs zostanie zorganizowany w dwóch kategoriach: ,,Palma Największa” (dla sołectw) i ,,Palma Najpiękniejsza”
§ 3 Terminy.
1. Konkurs odbędzie się w dniu 20.03.2016 r. o godz. 13.30
(świetlica wiejska w Grudzy)
2. Prace będą oceniane przez jury konkursowe powołane przez Zarząd Stowarzyszenia. Skład jury zostanie podany do wiadomości przed rozpoczęciem konkursu. Przy ocenie palm jury bierze pod uwagę walory artystyczne, estetyczne, etnograficzne, ilość i jakość elementów zdobniczych i zgodność z tradycją.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 20.03.2016 r.
§ 4 Nagrody i wyróżnienia.
1. Każda ze zgłoszonych do konkursu palm otrzyma nagrodę

ZAPRASZAMY!

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.

Comments are closed.