Plac zabaw ,,PROMYCZEK” w Grudzy

Projekt został zrealizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Grudzy w ramach Małych Projektów PROW 2007-2013. Przy świetlicy wiejskiej w Grudzy postawiono plac zabaw, który skłąda się z:

– podwójnej huśtawki łańcuchowej

– huśtawki ważki ,,Koniki”

– karuzeli z siedziskami

– zestawu zabawowego ,,Krzyś”.

Plac zabaw został ogrodzony metalowym ozdobnym ogrodzeniem, a na jego terenie znajdują się cztery ławeczki oraz regulamin bezpiecznego korzystania z urządzeń.

 

pasek z logo

Operacja została zrealizowana w ramach Programu osi 4 Leader działania 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu Małych Projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zadanie zrealizowane zostało z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Stowarzyszenie ,,Razem Więcej” zorganizowało konkurs na nazwę placu zabaw w Grudzy.

Laureatem konkursu został Mateusz Brylewski, który zaproponował nazwę: ,,PROMYCZEK”

Comments are closed.