Kresowe śpiewanie ocalmy od zapomnienia…

W sobote 8 lipca w Grudzy  odbyło się wydarzenie z okazji Dnia Pamięci Kresowian pn. ,,Kresowe śpiewanie ocalmy od zapomnienia…”. Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą w  intencji Pamięci Męczeństwa Kresowian  pod przewodnictwem księdza Czesława Misiewicza. Modlitwę wiernych  odczytali artyści scen warszawskich Pani Aurelia Sobczak oraz prof. Stanisław Górka. Po Mszy wszyscy Goście udali się pod Pomnik Kresowian gdzie nastąpiło złożenie kwiatów. W imieniu Województwa Dolnośląskiego kwiaty złożył Pan Tadeusz Samoborski, w imieniu Rady Powiatu Lwóweckiego Pani Wiceprzewodnicząca  Danuta Ławnikowska, w imieniu zarządu Powiatu Lwóweckiego Pan Wicestarosta Zbigniew Grześków wraz z członkami zarządu Panią Małgorzatą Szczepańską i Panem Tadeuszem Jagiełło, w imieniu Gminy Piechowice Pan Burmistrz Witold Rudolf, w imieniu Miasta i Gminy Lwówek Śląski   Pani Burmistrz Mariola Szczęsną, w imieniu Gminy Mirsk Pan Burmistrz Andrzej Jasiński oraz delegacj zespołu folklorystycznego Izerskie Bogdanki. W uroczystości brały udział poczty sztandarowe: Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych  im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim, poczty sztandarowe PSL z Gminy: Piechowice, Stara Kamienica, Gryfów Śląski oraz z Powiatu Lwóweckiego. Po złożeniu kwiatów wszyscy uczestnicy zostali zparoszeni na poczęstunek. Na scenie zaprezentowały się zespoły folklorystyczne: Akacjowe Śpiewule, A to heca z Pszenna, Michalinki, Chrościnianie, Radości z Wróblowic,  Sołtysowe Gryfinki, Podgórzanie oraz Izerskie Bogdanki. Imprezę poprowadził Pan Bolesław Faściszewski. Wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i obsługę imprezy bardzo serdecznie dziękujemy!

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.

Comments are closed.