KONKURS PALM WIELKANOCNYCH Z NAGRODAMI!

susze-naturalne-palma-wielkanocna-30cm-4967

Zarząd Stowarzyszenia ,,Razem Więcej ” w Grudzy zaprasza mieszkańców parafii

na Konkurs Palm Wielkanocnych. Konkurs zostanie przeprowadzony w Niedziele Palmową 25.03.2018 o godz. 13.30 w świetlicy wiejskiej w Grudzy

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ I NAJDŁUŻSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

  1. Organizatorzy konkursu

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie ,,Razem Więcej”.

  1. Cele konkursu

  • popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;

  • pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej;

  • stworzenie okazji do zaprezentowania przez dzieci i mieszkańców Parafii Grudza własnych pomysłów i technik wykonania palm wielkanocnych oraz form ich zdobienia;

  • rozbudzanie inwencji twórczej;

  • -integracja społeczności lokalnej.

3. Kategorie konkursowe

I KATEGORIA – NAJDŁUŻSZA PALMA WIELKANOCNA (zespołowa) – zespoły czyli sołectwa z Parafii Grudza. Każdy zespół może zgłosić do konkursu jedną palmę.

II KATEGORIA DLA DZIECI – konkurs dla dzieci z Parafii Grudza. Do konkursu mogą przystąpić dzieci w wieku od 2 do 12 lat. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jedną palmę.

III KATEGORIA DLA MŁODZIEŻY – konkurs dla młodzieży z Parafii Grudza, W konkursie może wziąć udział młodzież w wieku od 13 do 17 lat. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jedną palmę.

IV KATEGORIA DLA DOROSŁYCH (indywidualna) – dla dorosłych z Parafii Grudza. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jedną palmę.

4. Warunki uczestnictwa

Prace konkursowe muszą być pracami własnymi.

Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjne

palmy wielkanocne.

Technika wykonania: materiały naturalne (np. bukszpan, bazie, suche kwiaty itp.), krepa,

wstążka, wydmuszki, bibuła itp.

Prace wykonane z gotowych, kupionych elementów będą dyskwalifikowane.

5. Ocena i nagrody

Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora.

Ocenie prac podlegać będzie:

zgodność z regulaminem konkursu,

pomysłowość i inwencja twórcza uczestników konkursu ,

dobór materiałów i elementów zdobniczych,

bogactwo użytych materiałów,

samodzielność i estetyka wykonania .

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po Mszy Świętej (po godz. 13.30) 25 marca 2018r.

na Świetlicy Wiejskiej w Grudzy.

Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy. Dla osób, które wezmą udział w konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe!

6. Postanowienia końcowe

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez

organizatorów danych osobowych autorów oraz na publikację imienia, nazwiska i

miejscowości zamieszkania autora.

Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.

Comments are closed.