Kapliczki i krzyże przydrożne

Kapliczka – niewielka budowla kultowa, wznoszona przy drogach lub rozdrożach w celach wotywnych, dziękczynnych, obrzędowych itp., w najprostszej formie drewniana skrzynka z obrazem lub rzeźbą – świątkiem Jezusa, Matki Bożej lub świętego zawieszona na drzewie lub słupie. W formie rozbudowanej niewielka forma architektoniczna drewniana lub murowana, czasami mała kaplica.
We wsi Grudza znajduje się kilka kapliczek i krzyży. Niestety są one w złym stanie i wymagają restauracji.
Kapliczki te wspaniale wpisują się w krajobraz wsi i nadają jej uroku.

Na terenie wsi Grudza zrealizowano kolejny projekt mający na celu poprawę estetyki wsi oraz wzrost atrakcyjności turystycznej poprzez zachowanie istotnych elementów małej architektury.  Odnowiono trzy kapliczki przydrożne z I poł. XIX wieku, które są niezwykle charakterystycznym elementem  izerskiej wsi. Kapliczki  stawiano przy drogach w miejscach objawień religijnych bądź ważnych dla społeczności lokalnej wydarzeń. Są one na stałe wpisane w polski krajobraz, dlatego warto o nie dbać.

pasek z logo

Operacja została zrealizowana w ramach Programu osi 4 Leader działania 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu Małych Projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zadanie zrealizowane zostało z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Comments are closed.