Grudza od-nowa!

kosciółekStowarzyszenie ,,Razem Więcej” z siedzibą w Grudzy zawiązało się w celu rozwoju i promocji regionu, dbałości o dziedzictwo kulturowe, aktywizacji mieszkańców, propagowania zdrowego stylu życia oraz ochrony przyrody i krajobrazu, a także w celu pozyskiwania innych źródeł finansowania i realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dzięki uczestnictwie w programie Odnowy Wsi Dolnośląskiej w ostatnich dwóch latach udało nam się:

  • wydać pocztówkę oraz kalendarz promujący wieś Grudza
  • postawić witacz
  • wykonać gadżety promocyjne
  • stworzyć stronę internetową
  • oraz wydać kolejny cykl pocztówek.

W realizację zadań zaangażowani byli członkowie stowarzyszenia oraz społeczność lokalna, a także niewątpliwie ważna była współpraca partnerska z Gminą Mirsk. Mamy nadzieję, że to dopiero początek fali pomysłów, które pozwolą na dalszy rozwój i promocję naszej wsi.

 

This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.

Comments are closed.